Atmaların üst üste binmesi
Atmaların yansıması
Dalga temel kavramlar
Göz kusurlarının giderilmesi - Miyop
Göz kusurlarının giderilmesi - Hipermetrop
Kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özellikleri
Kalın kenarlı mercekte özel ışınlar
İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özellikleri
İnce kenarlı mercekte özel ışınlar
Tümsek aynada görüntü oluşumu ve özellikleri
Çukur aynada görüntü oluşumu ve özellikleri
Tümsek aynalarda özel ışınlar
Çukur aynalarda özel ışınlar