Hakkımızda

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda bireylerin ihtiyaçları da değişmiştir. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak öğretim programlarının güncelleme ve yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede kendini ve dünyayı tanıyan, sorgulama yeteneğine sahip milli ve manevi değerlerini benimseyen ve sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla öğretim programları güncellenmiştir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca güncellenen öğretim programlarına yönelik ihtiyaç duyulan içerikleri bilgi ve teknoloji yönüyle nitelikli olarak hazırlamak, ders içeriklerini elektronik ortamda öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıya kavuşturmak, ders kitaplarını etkileşimli tahta ile uyumlu hale getirmek, öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici sorular hazırlamak ve paylaşmak amacıyla bu site hazırlanmıştır.

Bu sitede, güncellenen öğretim programlarına yönelik Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçmiş 2019-2020 eğitim öğretim yılında okutulan ders kitapları, öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici sorular ve proje tabanlı öğrenme çıktıları yayınlanmaktadır.

Etkileşimli Kitaplar

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, ortaöğretim düzeyinde güncellenen öğretim programlarına uygun olarak yazılan ve okutulmaya başlanan ders kitapları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda ses, video, animasyon, video soru, eşleştirme, interaktif ölçme testi, kelime çemberi ve hafıza oyunu gibi 23 farklı etkileşimli uygulama ile zenginleştirilerek etkileşimli kitaplara dönüştürüldü.

Etkileşimli kitaplar çoklu ortam öğeleri ile zengin ve özgün bir nitelik kazanan, interaktif bir öğrenme ortamı sunarken, öğrencileri çalışma sürecinin merkezine çekerek daha etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleşmesi amacıyla tasarlandı.

Hazırlanan etkileşimli ders kitapları bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara indirilerek çevirimiçi ve çevrimdışı olarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Etkileşimli kitaplar yıllık ders planları ile eş zamanlı olarak web sayfamızda üniteler hâlinde yayınlanmaktadır.

Soru Havuzu

Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları doğrultusunda öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini de ölçecek şekilde çeşitli soru tiplerine göre hazırlanan yaklaşık 15 bin soru sisteme yüklendi.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik zorluk derecelerine göre hazırlanan sorular; ders, ünite, konu, kazanımlarına göre katogorilere ayrıldı. Soru havuzunda alan uzmanı öğretmenler ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından her sınıf seviyesinde hazırlanan üst düzey bilişsel becerilerin ölçülmesine yönelik sorular, kazanım testleri, zorluk seviyelerine göre sınıflandırılmış sorulara yer verildi.

Proje Tabanlı Öğrenme

Alanında uzman öğretmenlerin hazırladığı hayattaki karmaşık durumlarla ilgili sorunları, soruları, bilinmezleri çözmeye yarayan araştırma, inceleme yöntemi sağlayan projeler her sınıf seviyesinde öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.