9. SINIF KİMYA ETKİLEŞİMLİ VİDEOLAR
Viskoziteye Sıcaklık Etkisi | Maddenin Hâlleri
10. SINIF KİMYA ETKİLEŞİMLİ VİDEOLAR
Demir(II) Sülfür Bileşiğinin Elde Edilmesi | Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
Kurşun(II)iyodürün Çökmesi | Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
Homojen Ve Heterojen Karışımlar | Karışımlar
Farklı Derişimlerde Çözelti Hazırlama | Karışımlar
Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Ayırma | Karışımlar
Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma | Karışımlar
Tuz-Demir Tozu-Kum-Talaş Karışımının Ayrılması | Karışımlar
Katı- Katı Heterojen Karışımların Bileşenlerine Ayrılması | Karışımlar
Zeytinyağı Su Karışımının Bileşenlerine Ayrılması | Karışımlar
Ph Kâğıdının Kullanılması | Asitler, Bazlar ve Tuzlar
11. SINIF KİMYA ETKİLEŞİMLİ VİDEOLAR
Gazların Difüzyonu | Gazlar
Saf Suyun Ve Farklı Derişimdeki Çözeltilerin Kaynama Noktalarının Karşılaştırılması | Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Gazozdaki Karbon Dioksitin Çözünürlüğünün Sıcaklıkla Değişimi | Sıvı Çözeltiler Ve Çözünürlük
Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi | Kimyasal Tepkimelerde Hız
Aynı Asidin Farklı Derişimlerdeki Asitlik Sabitleri | Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kuvvetli Asit- Baz Titrasyonu | Kimyasal Tepkimelerde Denge
12. SINIF KİMYA ETKİLEŞİMLİ VİDEOLAR
Elektrokimyasal Pil | Kimya ve Elektrik
Derişim Ve Sıcaklığın Pil Gerilimine Etkisi | Kimya ve Elektrik
Hoffman Voltametresiyle Suyun Elektrolizi | Kimya ve Elektrik
Metal Aktifliği | Kimya ve Elektrik
Sabun Eldesi Deneyi | Organik Bileşikler