Soru: 26471

elementlerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.