Soru: 26476

Buna göre hangi bileşikler doğru işaretlenmiştir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.