Soru: 26483

Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiklerin özelliklerinden değildir?

A) Ana kaynağı doğadaki minerallerdir.
B) Genellikle yanıcı değildir
C) Tepkimeleri genellikle hızlıdır.
D) Doğadaki sayıları organik bileşiklere göre daha azdır.
E) Genellikle kendilerine özgü kokuları vardır.