Soru: 26484

Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiktir?

A) CH3Cl
B) C2H5NH2
C) KCN
D) C2H5OH
E) CH2O