Soru: 26488

Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşik değildir?

A) Tuz ruhu
B) Arap sabunu
C) Etil alkol
D) Polietilen
E) Naftalin