Soru: 26494

C, H ve O elementlerinden oluşan ve basit formüllü CH2O olan organik bir bileşiğin mol kütlesi 180 g/mol ‘dür.

Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
 (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)

A) C3H6O3
B) C4H8O2
C) C6H12O6
D) C5H10O2
E) C6H6O2