Soru: 26513

Bir organik bileşiğin 9,2 gramı yakıldığında 0,4 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşuyor.

Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol, O:16 g/mol )

A) C2H6
B) C3H2O
C) C4H6O2
D) C2H6O
E) C8H8