Soru: 26516

Aşağıdakilerden hangisi karbon elementinin oluşturabileceği bağ şekli değildir? ( 6C)

A)
B)
C)
D)
E)