Soru: 26517

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.