Soru: 26644

Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çözeltilede çözünen maddenin tanecik boyutu 10–9 m’den küçüktür
B) Tanecik boyutu 10–9 m ile 10–6 m arasında olan karışımlar, kolloid karışımlardır.
C) Süspansiyonların tanecik boyutu 10–6 m’den büyüktür.
D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıldığı görülür
E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen taneciklerin ancak mikroskopla görülmesidir.