Soru: 26646

• Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir.

• Zeytinyağı ve su karışımı - - - - örneğidir.

• Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir.

• Katı - sıvı heterojen karışımlara - - - - denir.

Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelimelerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açıkta kalır?

A) çözünen
B) çözücü
C) heterojen
D) süspansiyon
E) emülsiyon