Soru: 26647

Buna göre X ve Y ile gösterilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Saf maddeler - Çözelti
B) Homojen - Süspansiyon
C) Arı maddeler - Emülsiyon
D) Süspansiyon - Çözelti
E) Saf maddeler - Adi karışım