Soru: 26649

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir?

A) Şerbet
B) Kumlu su
C) Deodorant
D) Süt
E) Zeytinyağı - su