Soru: 26650

şeklinde oluyor.

Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X + su karışımı çözeltidir
B) Y + su karışımı emülsiyondur.
C) Z + su karışımı heterojendir.
D) Z’nin yoğunluğu sudan fazladır.
E) Y’nin yoğunluğu sudan fazladır.