Soru: 26654

Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve moleküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturmasına çözünme denir.

Buna göre,

  I.    Etil alkolün su ile karışması,

  II.   Benzinin su ile karışması,

  III.  Şekerin su ile karışması

olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.