Soru: 6410

X : Kaynama noktası saf çözücününkinden büyüktür.

Y : En az iki saf maddenin belirli oranda birleşmesiyle oluşur.

Z : İki metalin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen bir karışımdır.

X, Y, Z maddeleri ile ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilere göre X, Y, Z maddelerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

              X              Y             Z   

A) Bileşik       Çözelti      Alaşım
B) Çözelti      Alaşım      Bileşik
C) Alaşım       Çözelti     Bileşik
D) Çözelti      Bileşik      Alaşım
E) Bileşik       Alaşım      Çözelti