Soru: 6411

I. Katı   -   Sıvı

II. Sıvı   -   Sıvı

III. Gaz  -   Gaz

Yukarıda fiziksel halleri verilen maddelerin karıştırılması sonucu oluşan karışımlardan hangisi kesinlikle çözeltidir?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve II
E) I ve III