Soru: 6412

 Çözünme olayı ile ilgili olarak ;

I. Saf suyun çözücü olarak kullanıldığı çözünmelere hidratasyon denir.

II. Sudan farklı çözücülerin kullanıldığı çözünmelere solvatasyon denir.

III. Katıların suda çözünmesi genellikle endotermiktir.  

yargılarından hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I 
B)  Yalnız II
C)  I ve II 
D)  I ve III
E)  I, II ve III