Soru: 6413

 

  I.    H2O - CCl4 

  II.   I2  -  H2O

  III.  CO2 - CH4 

  IV.  H2O - NH3 

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri çözelti oluşturur?

A)  I ve II.
B)  I ve III.
C)  I ve IV.
D) II ve IV.
E) III ve IV.