Soru: 6414

Elektrik iletkenliğine göre çözeltiler;

I. Elektriği ileten çözeltiler elektrolit çözeltiler

II. Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrolitdir.

III. Suda moleküler halde çözünen maddelerin çözeltileri elektrolittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve II
E) I ve III