Soru: 6416

  I.    Çözeltide çözüneni az çözücüsü çok olan çözelti

  II.   Kaynama noktası çözücüsünden az olan çözelti

  III.  Donma noktası çözücüsünden düşük olan çözelti

Yukarıda verilen elektrolitlerden hangisi elektriği  en iyi iletir?

A) Yalnız I.
B)  Yalnız II.
C)  Yalnız III.
D)  I ve II.
E)  I ve III.