Soru: 6417

Aşağıda verilen maddelerin hangisinin karşısında verilen çözücüde çözünmesi beklenmez?

(H:1, O:8, F:9, C:12, S:16, P:15, N:7)

        Çözücü               Madde

A)   H2O                   C6H6
B)   HF                      H2O
C)   H2O                    PH3
D)   SF2                     NH3
E)   CO2                    CH4