Soru: 6418

Çözüneni şeker, çözücüsü su olan doymamış çözelti ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Elektriği iletir.
B)  Homojen bir karışımdır.
C)  İyonlarına ayrışır.
D)  Moleküler halde çözünmez.
E)  Kaynama noktası sabittir.