Soru: 6886

Na(k)  Na+(aq) + e-       E0 = + 2,71 V

Li(k) Li+(aq) + e-           E0= + 3,05 V

Cu(k)  Cu2+(aq) + 2e-    E0 = - 0,34 V


Standart koşullarda H2 elementi yerine Na ele­mentinin yükseltgenme basamağı 0,00 kabul edil­seydi Li+ ve Cu2+ iyonlarının indirgenme gerilimi kaç volt olurdu?


                    Li+                          Cu2+

A)
B)
C)
D)
E)