Soru: 6889

2SO2 + Xm + 4OH- 2SO42- + Cl- + 2H2O

Verilen yükseltgenme indirgenme tepkimesi ile ilgili;

      I.   X: CIO2¯ dir.

      II.  SO2 bileşiğindeki oksijen atomu indirgenmiştir.

      III.  Reaktifteki klor iyonunun yükseltgenme basama­ğı (3+) tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I ve III.