Soru: 6891

Verilen pil sisteminde başlangıç gerilimi 1,60 volt olarak ölçülmektedir.

Buna göre;

I. x < 1M

II. Ag elektrodun bulunduğu kap anot kabıdır.

III. x = 1 ise Zn elektrodun bulunduğu kaba H2S gönderilmiştir.

(ZnS için Kçç=10-12)

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III