Soru: 6892

Yukarıda verilen pil sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A) Pil şeması  Pb/(0,1M)Pb2+//(0,01)Pb2+/Pb şeklindedir.
B) Elektronlar dış devreden 1. kaptan 2. kaba doğru akar.
C) Pil gerilimini artırmak için 1.kaba su eklenmelidir.
D) Pil gerilimini artırmak için 1. kaba 1M Pb2+ çözeltisinden 100 ml eklenmelidir.
E) Ortamın sıcaklığı artırıldığında pilin gerilimi atar.