Soru: 6893

Azotlu bileşiklerden azotun yükseltgenme basamaklarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğrudur?

A) II>III>I>IV
B) II=III>I>IV
C) II>IV>I>III
D) II=III>IV>I
E) I=II=III=IV