Soru: 6898

Al - Mn pilinin gerilimi 0,48 V

Al - Cr pilinin gerilimi 1,3 V

Verilen pillerde Al elektrot anot olarak davrandığı­na göre 1M Cr3+ içeren çözeltiye Mn elektrot batırılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Cr3+ iyonlarının derişimi artar.
B) Mn atomu yükseltgenir.
C) Mn2+ iyonları derişimi azalır.
D) Reaksiyon gerçekleşmez.
E) Elektronlar Cr3+ den Mn elektrota doğru göç ed­erler