Soru: 6901

   I.    CaSO4 → Ca2+  +  SO42- 

   II.   Ag2SO4 + 2e- →  2Ag  +  SO42- 

   III.  Cu + 2H2SO4  →  CuSO4  + SO2 + 2H2O

Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri redoks tepkimesidir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II .
C) Yalnız III.
D) II ve III .
E) I, II ve III.