Soru: 6903

A, B ve C metallerinin aktiflikleri A>B>C olduğuna göre;

yukarıdaki kaplardan hangilerinde içinde verilen çözeltiler uzun süre saklanabilir?

A) Yalnız C kabı 
B) Yalnız B kabı
C)  Yalnız A kabı 
D)  B ve C kapları
E)  A ve C kapları