Soru: 7083

Aşağıda verilen iki aşamalı deney basamaklarını okuyarak her aşamaya yönelik  soruları cevaplayınız.

 

Deneyin 1. Aşaması: Bilinmeyen renksiz organik A ve B sıvılarının tanınması için deney yapılıyor. Bu amaçla A ve B sıvılarından iki ayrı tüpe eşit miktarlarda numuneler alınıyor. Tüpteki örnek sıvılar üzerine mor renkli KMnO4 çözeltisinden eşit miktarda damlatılıyor. Tüplerdeki çözeltilerde KMnO4’ün mor renginin kaybolduğu gözlemleniyor.

 

SORU I: Tüplerde hangi organik bileşik sınıfından maddeler olabilir?

 

 

Deneyin 2. Aşaması:  Bilinmeyen renksiz organik A ve B sıvılarından yine iki ayrı tüpe eşit miktarlarda numuneler alınıyor. Bu defa tüplerdeki örnek sıvılar üzerine mavi renkli bazik Cu(OH)2 çözeltisinden eşit miktarlarda damlatılıyor. Tüplerden birinde çözeltinin mavi renginin kaybolduğu, diğer tüpte ise bir renk değişimi veya çökelek oluşmadığı gözlemleniyor.

 

SORU:

1. Bazik Cu(OH)2 çözeltisinin renk değişiminin nedeni ne olabilir?

2.Bazik Cu(OH)2 çözeltisinin renk değişiminin olmadığı gözlemlenen tüpteki madde hangi organik bileşik sınıfına ait olabilir?