Soru: 20112

I. Mayoz  sırasında gerçekleşen parça değişimi

II. Homolog kromozomların rastgele ve bağımsız kutuplara çekilmesi

III. Bir genin diziliminde meydana gelen ani değişmeler

Yukarıda verilen olaylardan hangileri genetik varyasyonlara neden olur?

 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III