Soru: 20113

I. Yetiştirmenin kolay olması

II. Bir mevsimde birkaç döl alınabilmesi

III. Dışarıdan polen almaya uygun çiçek yapısının olmaması

Bezelyelerin yukarıda verilen hangi özelliklere sahip olması, Mendel’in çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır?

 

 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III