Soru: 20115

I. Krossing over

II. Tam baskınlık

III. Eş baskınlık

IV. Bağımsız dağılım

yukarıda verilenlerden hangileri Mendel’in ilkelerinde yer almaz?

 

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II, III ve IV