Soru: 20116

Ömer’in kan grubu O Rh+ tir. Ömer, biyoloji öğretmeninin istediği performans ödevini tamamlayarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.

I. Kız kardeşim A Rh- kan grubundandır.

II. Erkek kardeşim AB Rh+ kan grubundandır.

III. Annem AB Rh+, babam B Rh+ kan grubundandır.

Bu sonuçlardan hangileri kesinlikle yanlıştır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III