Soru: 20118

Heterozigot genotipe sahip mor çiçekli ve uzun boylu iki bezelye bitkisi çaprazlandığında hem mor çiçekli ve uzun boylu hem de mor çiçekli ve kısa boylu bitkilerin oluşması

I. Baskınlık ilkesi

II. Bağımsız açılım ilkesi

III. Benzerlik ilkesi

yukarıda verilen Mendel ilkelerinden hangileri ile açıklanabilir?

 

 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III