Soru: 20121

Baskın özellikte olan sarı-düzgün tohumlu bezelyelerin her iki karakter açısından genotipini tek seferde tespit etmek için;

I. Sarı, düzgün

II. Sarı, buruşuk

III. Yeşil, düzgün

IV. Yeşil, buruşuk

fenotipli bezelyelerden hangileriyle çaprazlanması gerekir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve II
E) III ve IV