Soru: 20124

Canlılarda bulunan karakterler ile ilgili;

I. Bazı karakterlerin oluşumu sadece genler tarafından kontrol edilir.

II. Bir insanda dış görünüşe yansıyan bazı karakterler çekinik alel ile kontrol edilebilir.

III. Bazı karakterler gen ve çevrenin ortak etkileşimi sonucu oluşur.

yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

 

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III