Soru: 20125

Bir canlıda oluşabilecek gamet çeşidini;

I. Heterozigot karakter sayısı

II. Krossing over olayınının gerçekleşmesi

III. Homozigot karakterlerin bulunması

verilenlerden hangileri artırıcı yönde etkiler?

 

 

 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III