Soru: 20128

Kontrol çaprazlaması ile ilgili olarak;

I. Baskın fenotipli bireyin genotipinin belirlenmesi amacıyla yapılır.

II. Oluşan nesilde çekinik özellikte yavruların bulunması kontrol çaprazlaması yapılan bireyin heterozigot olduğunu gösterir.

III. Baskın fenotipli birey aynı karakter açısından çekinik fenotipli bireyle çaprazlanır.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III