Soru: 20129

İnsanlarda ABO kan grubu sistemi ile ilgili olarak;

I. Otozomal olarak aktarılır.

II. Çok alellilik ve eş baskınlık görülür.

III. Genotip çeşidi, fenotip çeşidine eşittir.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III