Soru: 20136

Canlılarda bulunan kromozomlar ve kromozomlar üzerinde bulunan alellerle ile ilgili;

I. Aynı kromozom üzerinde bulunan aleller bağlı, farklı kromozom üzerinde bulunan aleller ise bağımsızdır.

II. Vücut hücrelerinde iki tane, eşey hücrelerinde ise bir tane eşey kromozomu (gonozom) bulunur.

III. Diploit hücrelerde bulunan gonozom çeşidi, bazı canlılarda tek çeşit olabilirken bazılarında iki çeşit olabilir.

IV. Diploit kromozomlu canlıların vücut hücrelerindeki otozom sayısı, eşey hücrelerindekinin iki katıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

 

A) II ve IV
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV