Soru: 20137

İnsanlarda X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir alel ile ortaya çıkan kalıtsal bir özellikle ilgili;

I. Bu aleli tek başına bulunduran erkek birey, fenotipinde bu özelliği her zaman gösterir.

II. Bu aleli tek başına bulunduran dişi birey, fenotipinde bu özelliği her zaman gösterir.

III. Bu özelliğin erkeklerde ortaya çıkma olasılığı dişilere göre daha yüksektir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III