Soru: 20138

Bir kız çocuğunun fenotipinde görülen bir özellik ebeveynlerinin fenotipinde görülmüyorsa bu özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan alel için;

I. Otozom kromozomlarda taşınan çekiniktir.

II. Otozom kromozomlarda taşınan baskındır.

III. X kromozomunda taşınan çekiniktir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 

 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III