Soru: 21208

“İnsanlarda beyin hücrelerindeki lipitlerin yıkımı ve yenilenmesini sağlayan bir enzimin eksikliğinde Tay Sachs hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalık felç ve erken yaşta ölüme neden olur. Tay Sachs hastalığının nedeni otozomal kromozomlarda çekinik olarak etkisini gösteren bir gendir.”

Bu hastalık bakımından heterozigot genotipli bir çiftin Tay Sachs hastası çocuğunun ve taşıyıcı çocuğunun olma olasılığı nedir?
       

      Hasta olma olasılıkları         Taşıyıcı olma olasılıkları

A)              1/4                                            2/4
B)               1/2                                            1/4
C)               3/4                                            2/4
D)              1/8                                            3/4
E)               1/4                                            1/8