Soru: 21210

Renk körü olmayan anne ile babanın renk körü çocukları doğduğuna göre;

I. Kız çocuklarında renk körü hastalığı görülmez.
II. Anne taşıyıcıdır.
III. Renk körü erkek çocuklarının olma olasılığı ¾’ tür.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III